Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ψυχικά Φαινόμενα - όσα αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα

Τηλεπάθεια

Η μεταβίβαση σκέψης από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς τη μεσολάβηση των γνωστών πέντε αισθήσεων ονομάστηκε τηλεπάθεια γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της μεταβίβασης σκέψης η οποία γίνεται όντως από μακριά εξ ου και το –τηλε-. Μέσω της τηλεπάθειας είναι δυνατόν είτε να αντιληφθούμε τη σκέψη κάποιου είτε να μεταφέρουμε τη δική μας σε αυτόν. Επίσης μέσω της τηλεπάθειας μπορούμε να λάβουμε μήνυμα κινδύνου ή χαράς ή να αισθανθούμε γεγονότα να συμβαίνουν τώρα (πρόβλεψη). Η τηλεπάθεια μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνου είτε σε κατάσταση ύπνωσης είτε σε κατάσταση διαλογισμού.

Η τηλεπαθητική επικοινωνία "εκφράζεται" δηλαδή εμφανίζεται μέσω των υπεραισθήσεων οι οποίες είναι η ανώτερη οκτάβα των γνωστών 5 αισθήσεων, ήτοι:          


Διόραση (όταν ένα άτομο "βλέπει" εικόνες στο μυαλό του οι οποίες δεν είναι ορατές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα). 

Διακοή (όταν ένα άτομο "ακούει" ήχους ή μουσική ή συνομιλία στο μυαλό του τα οποία δεν είναι ακουστά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διαφή (όταν ένα άτομο "νιώθει" μέσα στο σώμα του ή σε κάποιο σημείο του σώματός τους μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, τσιμπίματα, κάψιμο, πάγωμα, έντονη ροή του αίματος, ανατριχίλα, τίναγμα, ή όταν νιώθει μέσα στις παλάμες του την αύρα του άλλου ατόμου, ή όταν αισθάνεται ότι κάτι ή κάποιος το αγγίζει, ή όταν νιώθει την αίσθηση της υφής ενός αντικειμένου το οποίο είτε δεν το αγγίζει είτε ακόμα και δεν το βλέπει, γεγονότα τα οποία δεν είναι αντιληπτά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διάγευση (όταν ένα άτομο "γεύετε" γεύσεις στο μυαλό του ή ακόμα και στο στόμα ή στη γλώσσα αντικειμένων τα οποία δεν μπορεί να τα γευτεί ή ακόμα και δεν υπάρχουν κοντά του, γεύσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διόσφρηση (όταν ένα άτομο "μυρίζει" οσμές στο μυαλό του είτε ακόμα και στη μύτη του, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).
Όταν κάποιο άτομο σκέπτεται το ίδιο που σκέπτεται ένα άλλο άτομο τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα της σκέψης και ονομάζεται Διάσκεψη η οποία περιλαμβάνει είτε λήψη της σκέψης του άλλου ατόμου είτε αποστολή της σκέψης σε άλλο άτομο είτε επεξεργασία ταυτόχρονη της σκέψης μεταξύ δύο ατόμων (αυτό ανήκει στα πολύ σπάνια φαινόμενα).

Όταν κάποιο άτομο αισθάνεται τα συναισθήματα του άλλου ατόμου τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα των συναισθημάτων και ονομάζεται Διαίσθηση.

Όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αντιληπτά από άλλα άτομα ακόμα και μέσω των Υπεραισθήσεων, τότε μιλάμε για την ανώτερη οκτάβα της αντίληψης, δηλαδή Υπεραντίληψη και αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται ως Ραδιαισθησία η οποία είναι η λήψη μηνυμάτων ακόμα και από σημεία που είναι αδύνατον άλλα άτομα να λάβουν στοιχεία και το ραδιαισθητικό άτομο μπορεί να "καταλάβει" την ύπαρξη για παράδειγμα νερού, χρυσού, αρχαίων αντικειμένων κλπ. Αυτό το φαινόμενο περιλαμβάνει μόνο τη λήψη των μηνυμάτων και ανάλογα ποια υπεραίσθηση του ατόμου είναι πιο ανεπτυγμένη μέσω αυτής θα λάβει τα στοιχεία. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πως λειτουργούν οι υπεραισθήσεις (Διόραση, Διακοή, Διαφή, Διάγευση, Διόσφρηση).


Ένα άλλο μέρος της υπεραντίληψης ονομάζεται Ψυχομετρία η οποία είναι πάλι υπεραντίληψη που λαμβάνει μηνύματα και η οποία δίνει πάλι μέσω των υπεραισθήσεων στοιχεία για άτομα ή αντικείμενα.

Στον τομέα της υπεραντίληψης μπορεί να καταταχθεί και η αποστολή ψυχικών ρευστών ή σκέψης ή επιθυμίας, δηλαδή Ψυχοκινητικά φαινόμενα κατά τα οποία αποστέλλεται σκέψη ή επιθυμία του ατόμου ή πραγματοποιείται ψυχοκίνηση αντικειμένων με εξαγωγή ψυχικού ρευστού, τα φαινόμενα της τηλεπαθητικής επικοινωνίας με Νοητική Εκπομπή Σκεπτομορφών κατά την οποία αποστέλλεται μία πλήρως διαμορφωμένη σκεπτομορφή με συγκεκριμένο στόχο, καθώς και το φαινόμενο του Εκτοπλάσματος το οποίο προϋποθέτει το άτομο το οποίο το εξάγει να είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό δυναμόλυτο διάμεσο και στόχο έχει τη μορφοποίηση προσωρινά των άυλων οντοτήτων.
Τηλεπαθητικές ικανότητες έχει το 95 % του πληθυσμού απλά δεν είναι καλλιεργημένες. Από αυτό το ποσοστό το 5 % έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κάποιες από τις ως άνω περιγραφόμενες ικανότητες και συνήθως έχει παρουσιάσει ανάλογα φαινόμενα. Από αυτό το 5% μπορεί να προκύψει ένας επαγγελματίας του χώρου είτε μάντης, είτε ραδιαισθητικός, είτε ψυχοκινητικός, είτε διάμεσος, είτε υπνωτιστής, είτε πνευματιστής κλπ. Τα ιδιαίτερα ταλέντα ανήκουν μόλις στο 1 % του γενικού πληθυσμού και για αυτό το λόγο είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να εντοπιστούν τέτοια άτομα και να τύχουν ανάλογης εκπαίδευσης.

Ενόραση

Η σαφής και άμεση γνώση της αλήθειας χωρίς τη μεσολάβηση της διανοίας ή των πέντε γνωστών αισθήσεων ονομάστηκε ενόραση γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της εσωτερικής γνώσης. Μέσω της ενόρασης μπορούμε να γνωρίσουμε ακόμα και άγνωστα για το επίπεδο των γνώσεών μας γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ενόραση μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνωσης. Το ενορατικό χάρισμα είναι τόσο σπάνιο που ανήκει στην κυριολεξία μόνο στο 1/1.000 (ένα άτομο δηλαδή στα χίλια του γενικού πληθυσμού).  

από εδώ

Αλλάζουμε - Υποδεχόμαστε έναν Καινούργιο Καλύτερο Κόσμο

γράφει η Αιθηρόη 


Εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιστήμονες παρατήρησαν (και συνεχίζουν να παρακολουθούν), πως τα μαγνητικά πεδία του Ήλιου αλλά και της Γης, έχουν χαμηλώσει, έχουν μειωθεί. Οι περιστροφές της Γης μας γίνονται όλο και πιο αργά. Ταυτόχρονα, οι δονήσεις - παλμοί της Γης, αυξάνουν σταδιακά. Αυτό περιμένουν να ολοκληρωθεί μέχρι το 2012-13 περίπου. Σε εκείνη την χρονική περίοδο και κάποια χρονική στιγμή, ο πλανήτης μας θα πάψει να περιστρέφεται, ώστε αμέσως μετά, να αρχίσει και πάλι να περιστρέφεται προς την αντίθετη μεριά. Σταδιακά θα αυξηθούν και πάλι σε ένταση τα μαγνητικά πεδία της και οι περιστροφές της σε ταχύτητα.

Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, και μάλιστα έχουν βρεθεί σε κείμενα αναφορές σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Όπως παράδειγμα, αναφορές πως υπήρχε για τρεις συνεχόμενες μέρες, μόνο ημέρα και σε άλλες περιοχές μόνο νύχτα. Αναφορές πως σε μια ημέρα, είχαν δύση και ανατολή ηλίου ταυτόχρονα, από το ίδιο σημείο του ορίζοντα.
Αποτέλεσμα αυτών των σταδιακών αλλαγών, είναι η αίσθηση που έχουμε, πως ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα.
Η πίεση που νιώθουμε οργανικά, που ωθεί γενικότερα σε μια εγρήγορση τον αισθαντικό αλλά και τον αισθηματικό μας κόσμο.
Ξαφνικές αλλαγές σε συνήθειες μας (παράδειγμα, δεν γνωρίζω πόσοι έχετε παρατηρήσει πως οι διατροφικές συνήθειες μας, αλλάζουν. Ακούω συχνά να μου λένε, πως έχουν αρχίσει να δυσφορούν στην τροφή του κρέατος. Πως τροφές που πριν δεν τους πείραζαν, τώρα διαταράσσουν τον οργανισμό τους. Αλλάζει ο τρόπος που αρέσκονται σε ήχους και μελωδίες. Αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τις δυσάρεστες οσμές, κτλ.).
Διαύγεια του νου, αλλά και γενικότερα μια τάση αναθεωρήσεων σε παλιές πεποιθήσεις αλλά και μια έξαρση αναζήτησης για νέα πράγματα.
Η προσοχή μας, προς την φύση και η τάση επαναφοράς προς αυτήν.
Έντονα όνειρα, που μοιάζουν περισσότερα μεταφυσικά και προφητικά.
Δυσφορία στα έως τώρα ανθρώπινα καθεστώτα και δεδομένα, καθώς επίσης και μια βαθύτερη ανάγκη αλλαγής πραγμάτων, ηθικής, συνείδησης κτλ.
Αυτά είναι θετικά, ως προς την αλλαγή που μας συμβαίνει, ταυτόχρονα με την αλλαγή της Γαίας μας.

Διότι υπάρχει και η αρνητική πλευρά.
Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καθόλου έτοιμοι και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή, ώστε να την ακολουθήσουν.
Βλέπουμε όλη αυτή την αδικαιολόγητη επιθετικότητα, συμπεριφορές ανορθόδοξες, εσωτερική πίεση που οδηγεί σε απελπισία και άρρωστες πράξεις, θλίψη, μελαγχολία, κτλ.
Με κάποιο τρόπο, όλη αυτή η διαδικασία, βγάζει στην επιφάνεια ό,τι αρνητικό και «κακό», υπάρχει μέσα στον καθένα μας, με σκοπό να το καθαγιάσει - καθαρίσει, ώστε η νέα εποχή να ξεκινήσει με καλύτερες ποιότητες και ξεκάθαρες προθέσεις ως προς κάτι πνευματικά ανώτερο.
Χρειάζονται βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και να προσαρμοστούν με την σταδιακή αλλαγή της Γης και των Όντων της. 


Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι ο νέος δρόμος που ανοίγεται για την πορεία της Γαίας, είναι πιο πνευματικός. Να αφήσουμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να προσαρμοστεί.
Χρειάζεται κατανόηση λοιπόν... κατανόηση... αγάπη... συμπόνια... γνώση.

Η Γη αλλάζει την ποιότητα της... και μας παίρνει μαζί της, σε αυτό τον ανώτερο σκοπό.
Ανανεώνει τον εαυτό της και το ίδιο απαιτεί και από εμάς. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι, το DNA μας δέχεται μια προσεχτική εμβολή - παρέμβαση από τις νέες δονήσεις του ηλιακού μας συστήματος και της Γαίας μας και αλλάζει - εξελίσσεται.
( Τα παιδιά που γεννιούνται τα τελευταία χρόνια και τραβούν την προσοχή και ιδίως αυτά που επιμένουν να αποκαλούν τα ΜΜΕ παιδιά θαύμα!), είναι έτοιμα για αυτή την αλλαγή, διότι μπήκαν στον χώρο Γαία, στην φάση της αλλαγής της. Αυτός είναι και ο λόγος, που αδυνατούν να προσαρμοστούν με την δομή της κοινωνίας που έχουν δημιουργήσει οι έως τώρα άνθρωποι. Μαρτυρούν την αλλαγή που έρχεται. Το είδος των ανθρώπων (κατά ποιότητα και συνείδηση), που θα κατοικίσει τον πλανήτη και τα σημεία εξέλιξης στο πνεύμα, στην ψυχή, στις αισθήσεις και στις ικανότητες του ανθρώπου.)

Ξέρω ότι αρκετοί θα ρωτήσετε, αν θα υπάρξουν και αλλαγές στην επιφάνεια της.
Ναι θα υπάρξουν... συμβαίνουν ήδη, αργά αλλά σταθερά.
Οι περισσότεροι περιμένουν κάτι τρομερά καταστροφικό.
Λένε πως εκείνες τις μέρες, θα συμβούν τρομερά φαινόμενα.
Πως θα χαθεί η ανθρωπότητα ή μέρος αυτής.
Όχι!
Κατηγορηματικά, όχι!
Ίσως εκείνες τις μέρες, να είναι πιο συχνά και πολυπληθή τα φαινόμενα που ήδη βιώνουμε. Αλλά να είστε σίγουροι, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι, που οι άνθρωποι μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
(Είναι σαν να... πονάμε από πρόβλημα του νεφρού μας, περιμένουμε να μας πιάσει κολικός και έχουμε μουδιάσει από τον φόβο αυτού του πόνου...
Και ήδη αυτό που μας συμβαίνει, είναι κολικός νεφρού.
Το έφερα σαν παράδειγμα, διότι συμβαίνει σχεδόν πάντα, σε όσους έχουν πρόβλημα με το νεφρό τους.) 

Μην φοβάστε.
Διότι με τον φόβο, μπλοκάρουμε την εσωτερική αλλαγή που συμβαίνει μέσα μας. 
Αποφύγετε την οργή, το μίσος, την εκδίκηση, την απαισιοδοξία.
Δεν βοηθάτε τον εαυτό σας.
Συμβαίνει μια σπουδαία αλλαγή στον άνθρωπο. Μια αλλαγή για την οποία η ανθρωπότητα προσεύχεται εδώ και αιώνες. 
Αλλαγή πνευματική, ψυχική.
Δυστυχώς όμως, δεν τον έχουν προετοιμάσει και τον έχουν πανικοβάλλει με όλες αυτές τις κινδυνολογίες και τις προφητείες καταστροφής.
Αδυνατεί να δεχτεί, να εξηγήσει σωστά και να παρατηρήσει τις θετικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα του.
Δεν είναι τυχαία η στροφή του ανθρώπου προς κάτι καινούργιο, ανώτερο, ποιοτικά πιο πνευματικό.
Δεν είναι τυχαίο που αναζητά ιδιότητες πνευματικές και ανώτερες ψυχικά.
Και δεν είναι τυχαίο που κάθε τι άρρωστο, αποκαλύπτει τον εαυτό του.
Μην αγνοείτε τις νέες ψυχικές και πνευματικές σας ανάγκες.
Δώστε σε αυτές την τροφή που χρειάζονται και κάντε χώρο για να γίνουν οι αναπόφευκτες αλλαγές, που μόνο καλό θα φέρουν.
Κατανόηση... εγρήγορση... καλοσύνη... συμπόνια... αγάπη... αισιοδοξία... σεβασμός προς την φύση και την ζωή...
Όλα θα πάνε καλά...