Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Η Στιγμή της ΑφύπνισηςΗ   στιγμή   της   αφύπνισής   σου μπορεί να έρθει 

οποτεδήποτε και μέσα από οποιοδήποτε πρόσωπο

Επομένως να τιμάς πάντοτε όλους τους ανθρώπους

γιατί η στιγμή της απελευθέρωσής σου μπορεί να επίκειταιΗ απελευθέρωσή σου από τις ψευδαισθήσεις

θα είναι η στιγμή που θα μπορείς να υπάρχεις με αυτές αλλά όχι μέσα σε αυτές.
Communion with God Neale Donald Walsch