Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Διάκριση


Ο εχθρός μας δεν είναι το κακό, αλλά η έλλειψη προσοχής. 
Οι διάφορες πρακτικές όπως 
η προσευχή, ο διαλογισμός, 
η περισυλλογή και η γιόγκα 
θεωρούνται πολύτιμες ανά τους αιώνες, 
γιατί οξύνουν την προσοχή
και έτσι είναι πιο εύκολο 
να μην μας διαφεύγουν 
οι νύξεις της πνευματικής πραγματικότητας.

Deepak Chopra