Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ψυχικά Φαινόμενα - όσα αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα

Τηλεπάθεια

Η μεταβίβαση σκέψης από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς τη μεσολάβηση των γνωστών πέντε αισθήσεων ονομάστηκε τηλεπάθεια γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της μεταβίβασης σκέψης η οποία γίνεται όντως από μακριά εξ ου και το –τηλε-. Μέσω της τηλεπάθειας είναι δυνατόν είτε να αντιληφθούμε τη σκέψη κάποιου είτε να μεταφέρουμε τη δική μας σε αυτόν. Επίσης μέσω της τηλεπάθειας μπορούμε να λάβουμε μήνυμα κινδύνου ή χαράς ή να αισθανθούμε γεγονότα να συμβαίνουν τώρα (πρόβλεψη). Η τηλεπάθεια μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνου είτε σε κατάσταση ύπνωσης είτε σε κατάσταση διαλογισμού.

Η τηλεπαθητική επικοινωνία "εκφράζεται" δηλαδή εμφανίζεται μέσω των υπεραισθήσεων οι οποίες είναι η ανώτερη οκτάβα των γνωστών 5 αισθήσεων, ήτοι:          


Διόραση (όταν ένα άτομο "βλέπει" εικόνες στο μυαλό του οι οποίες δεν είναι ορατές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα). 

Διακοή (όταν ένα άτομο "ακούει" ήχους ή μουσική ή συνομιλία στο μυαλό του τα οποία δεν είναι ακουστά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διαφή (όταν ένα άτομο "νιώθει" μέσα στο σώμα του ή σε κάποιο σημείο του σώματός τους μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, τσιμπίματα, κάψιμο, πάγωμα, έντονη ροή του αίματος, ανατριχίλα, τίναγμα, ή όταν νιώθει μέσα στις παλάμες του την αύρα του άλλου ατόμου, ή όταν αισθάνεται ότι κάτι ή κάποιος το αγγίζει, ή όταν νιώθει την αίσθηση της υφής ενός αντικειμένου το οποίο είτε δεν το αγγίζει είτε ακόμα και δεν το βλέπει, γεγονότα τα οποία δεν είναι αντιληπτά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διάγευση (όταν ένα άτομο "γεύετε" γεύσεις στο μυαλό του ή ακόμα και στο στόμα ή στη γλώσσα αντικειμένων τα οποία δεν μπορεί να τα γευτεί ή ακόμα και δεν υπάρχουν κοντά του, γεύσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διόσφρηση (όταν ένα άτομο "μυρίζει" οσμές στο μυαλό του είτε ακόμα και στη μύτη του, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).
Όταν κάποιο άτομο σκέπτεται το ίδιο που σκέπτεται ένα άλλο άτομο τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα της σκέψης και ονομάζεται Διάσκεψη η οποία περιλαμβάνει είτε λήψη της σκέψης του άλλου ατόμου είτε αποστολή της σκέψης σε άλλο άτομο είτε επεξεργασία ταυτόχρονη της σκέψης μεταξύ δύο ατόμων (αυτό ανήκει στα πολύ σπάνια φαινόμενα).

Όταν κάποιο άτομο αισθάνεται τα συναισθήματα του άλλου ατόμου τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα των συναισθημάτων και ονομάζεται Διαίσθηση.

Όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αντιληπτά από άλλα άτομα ακόμα και μέσω των Υπεραισθήσεων, τότε μιλάμε για την ανώτερη οκτάβα της αντίληψης, δηλαδή Υπεραντίληψη και αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται ως Ραδιαισθησία η οποία είναι η λήψη μηνυμάτων ακόμα και από σημεία που είναι αδύνατον άλλα άτομα να λάβουν στοιχεία και το ραδιαισθητικό άτομο μπορεί να "καταλάβει" την ύπαρξη για παράδειγμα νερού, χρυσού, αρχαίων αντικειμένων κλπ. Αυτό το φαινόμενο περιλαμβάνει μόνο τη λήψη των μηνυμάτων και ανάλογα ποια υπεραίσθηση του ατόμου είναι πιο ανεπτυγμένη μέσω αυτής θα λάβει τα στοιχεία. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πως λειτουργούν οι υπεραισθήσεις (Διόραση, Διακοή, Διαφή, Διάγευση, Διόσφρηση).


Ένα άλλο μέρος της υπεραντίληψης ονομάζεται Ψυχομετρία η οποία είναι πάλι υπεραντίληψη που λαμβάνει μηνύματα και η οποία δίνει πάλι μέσω των υπεραισθήσεων στοιχεία για άτομα ή αντικείμενα.

Στον τομέα της υπεραντίληψης μπορεί να καταταχθεί και η αποστολή ψυχικών ρευστών ή σκέψης ή επιθυμίας, δηλαδή Ψυχοκινητικά φαινόμενα κατά τα οποία αποστέλλεται σκέψη ή επιθυμία του ατόμου ή πραγματοποιείται ψυχοκίνηση αντικειμένων με εξαγωγή ψυχικού ρευστού, τα φαινόμενα της τηλεπαθητικής επικοινωνίας με Νοητική Εκπομπή Σκεπτομορφών κατά την οποία αποστέλλεται μία πλήρως διαμορφωμένη σκεπτομορφή με συγκεκριμένο στόχο, καθώς και το φαινόμενο του Εκτοπλάσματος το οποίο προϋποθέτει το άτομο το οποίο το εξάγει να είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό δυναμόλυτο διάμεσο και στόχο έχει τη μορφοποίηση προσωρινά των άυλων οντοτήτων.
Τηλεπαθητικές ικανότητες έχει το 95 % του πληθυσμού απλά δεν είναι καλλιεργημένες. Από αυτό το ποσοστό το 5 % έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κάποιες από τις ως άνω περιγραφόμενες ικανότητες και συνήθως έχει παρουσιάσει ανάλογα φαινόμενα. Από αυτό το 5% μπορεί να προκύψει ένας επαγγελματίας του χώρου είτε μάντης, είτε ραδιαισθητικός, είτε ψυχοκινητικός, είτε διάμεσος, είτε υπνωτιστής, είτε πνευματιστής κλπ. Τα ιδιαίτερα ταλέντα ανήκουν μόλις στο 1 % του γενικού πληθυσμού και για αυτό το λόγο είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να εντοπιστούν τέτοια άτομα και να τύχουν ανάλογης εκπαίδευσης.

Ενόραση

Η σαφής και άμεση γνώση της αλήθειας χωρίς τη μεσολάβηση της διανοίας ή των πέντε γνωστών αισθήσεων ονομάστηκε ενόραση γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της εσωτερικής γνώσης. Μέσω της ενόρασης μπορούμε να γνωρίσουμε ακόμα και άγνωστα για το επίπεδο των γνώσεών μας γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ενόραση μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνωσης. Το ενορατικό χάρισμα είναι τόσο σπάνιο που ανήκει στην κυριολεξία μόνο στο 1/1.000 (ένα άτομο δηλαδή στα χίλια του γενικού πληθυσμού).  

από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου