Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Πορεία

Το Ένα και Μοναδικό το οποίο οφείλουμε να πράττουμε είναι το 

ΩΦΕΛΙΜΟ.

Και Ωφέλιμο είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί στην γνώση του εαυτού μας,
Το Γνώθι Σαυτόν.