Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Απλά πράγματα


Όταν ρώτησαν την Μητέρα Τερέζα   

« Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
που πρέπει να γίνει για να προαχθεί η ειρήνη στον κόσμο;» 
 
η απάντηση της ήταν 

« πηγαίνετε σπίτι σας και αγαπήστε τις οικογένειες σας».